Flex BV – vennootschap geflexibiliseerd

In het kader van de vereenvoudiging van de vennootschapswetgeving treedt per 1 oktober 2012 de wetswijziging in werking met betrekking tot de zgn. Flex BV. Deze wet houdt een aantal ingrijpende aanpassingen van de regeling van de besloten vennootschap in, zoals die te vinden is in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Doel van de wijziging is om het gebruik van deze rechtspersoon toegankelijker te maken. Lees verder

Europees bankbeslag (EAPO) in aantocht I

Terwijl sommigen denken, dat de Europese Unie reversibel is, stoomt de wetgevingstrein vanuit Brussel door om het streven naar een uniforme en transparante Europese markt vorm en inhoud te geven. Ook op het vlak van unificatie van de internationale rechtspraktijk, zodat internationale handel ook gefaciliteerd wordt door de mogelijkheid afspraken te handhaven en wanbetalers aan te pakken. In een eerder stadium heeft de Europese wetgever het de burger al makkelijker gemaakt om een betalingsbevel te verkrijgen bij een buitenlandse rechter, simpelweg door een online incassoverzoekschrift in te voeren. De volgende stap is het Europees bankbeslag, dat aangeduid zal worden als “EAPO”. Lees verder

Bestuurdersaansprakelijkheid – Comsys-arrest

De Hoge Raad heeft op 11 september 2009 (RvdW 2009, 995) in een procedure aangespannen door de curator mr. Van den End Comsys Holding veroordeeld tot betaling van het tekort in het faillissement van de dochtervennootschap Comsys Services. Comsys Holding was de houdstervennootschap van een kleine groep vennootschappen. Onder de holding hingen twee dochters: een dochter (Comsys Services) waar alle kosten in vielen, en een dochter waarin de inkomsten vielen. De holding financierde de beide dochters (maar met name Comsys Services). Op zeker moment wilde de Holding deze financiering niet langer voortzetten en Comsys Services ging failliet. De curator vond deze constructie tegenover de crediteuren van Comsys Services onrechtmatig, en wilde een zgn. “doorbraak van aansprakelijkheid”. Lees verder

Competentiegrens Kanton verhoogd naar EUR 25.000

De zgn. competentiegrens bij het Kantongerecht is per 1 juli 2011 verhoogd van EUR 5.000,= tot EUR 25.000,=. De competentiegrens bepaalt tot welk bedrag een vordering door de Kantonrechter mag worden beoordeeld. Dat is van belang, omdat partijen bij de Kantonrechter zelf mogen procederen. Of zij kunnen dit laten doen door een gemachtigde die geen advocaat is. Uiteraard is het wel toegestaan zich door een advocaat te laten bijstaan in een procedure bij de Kantonrechter. Dat heeft praktische voordelen, een advocaat hoeft bij voorbeeld geen volmacht te overleggen. Maar belangrijker is uiteraard dat een advocaat als onafhankelijke deskundige professionele rechtsbijstand biedt. Lees verder

Welkom op mijn blogsite!

Op deze persoonlijke blogsite publiceer ik artikelen over juridische onderwerpen die zich binnen mijn praktijk voordoen. Ik ben advocaat sinds 1988 en heb in Naarden een advocatenkantoor genaamd DV Advocatuur (zie de website). Daarnaast ben ik uitgever van Lawyrup.nl, een kennisbank op het gebied van civiel (proces)recht en insolventierecht. Op de WordPress blogsite mrmdevriesblog zijn artikelen te vinden over inhoudelijke juridische onderwerpen, en soms mijn persoonlijke visie op maatschappelijke onderwerpen met een juridisch aspect.

Hoewel de inhoud van mijn blogs – voor zover die een juridisch inhoudelijk onderwerp betreffen – gebaseerd zijn op mijn beste vaktechnische kennis, is de inhoud van deze website niet gelijk te stellen aan juridisch advies. Indien u op de inhoud van deze website af mocht gaan, dan blijft dit geheel uw eigen verantwoordelijkheid. Aan de inhoud van deze artikelen kan derhalve geen aansprakelijkheid worden ontleend hetzij van mijzelf of van DV Advocatuur. Uiteraard geef ik u graag via mijn praktijk een wel inhoudelijk juridisch advies dat op maat is gesneden.

De inhoud van deze website geeft uitsluitend mijn persoonlijke opvattingen en inzichten weer. Dit gezegd zijnde, wens ik u veel plezier en nut van deze artikelen.

Het staat eenieder vrij de blogs geheel of deels over te nemen onder verwijzing naar de bron en de auteur. Het auteursrecht wordt volledig voorbehouden.

Happy reading!

mr. Maarten de Vries
18 juni 2021