De curator als OvJ?

Het onderwerp fraudebestrijding is zo lang als ik curator ben (inmiddels heb ik in januari mijn 25 jarig jubileum gevierd als advocaat) een “hot item”. Bij alle drukdoenerij rond dit thema is er ondertussen niet heel veel veranderd. Het jongste initiatief op dit vlak is het wetsvoorstel herziening strafbaarstelling faillissementsfraude d.d. 23 juli 2013 van onze “crimefighters” in Den Haag

Lees verder

Lopende overeenkomsten en faillissement

Wanneer een onderneming failleert, is er altijd sprake van nog lopende overeenkomsten, waarbij over en weer verplichtingen bestaan die nog niet geheel zijn nagekomen. Met name bij duurovereenkomsten is dit uit de aard van de overeenkomst vanzelfsprekend. Maar ook bijvoorbeeld bij bouwcontracten of andere overeenkomsten, die binnen een bepaalde periode worden voltooid. De Faillissementswet (“Fw.”) kent sinds de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek in 1992 met artikel 37 een tamelijk ingewikkelde regeling, die door enkele recente arresten van de Hoge Raad weer in de schijnwerpers is komen te staan. In dit blog wil ik nader stil staan bij het systeem van art. 37 Fw. en de vragen die deze arresten uiteraard ook weer oproepen. Lees verder

Toedoen doet er niet meer toe

De Hoge Raad is om. In het verleden heeft de Hoge Raad rond het thema boedelschuld in een aantal arresten het zogeheten “toedoen” criterium ontwikkeld. In een procedure van een verhuurder tegen mr. Tideman q.q. gaat de Hoge Raad in zijn arrest d.d. 19 april 2013 (LJN BY6108) om, en verlaat het eerder ontwikkelde criterium expliciet. De vraag, of een vordering is toe te rekenen aan een (rechts)handeling (het “toedoen”) van de curator is niet langer bepalend voor de kwalificatie van die vordering als boedelschuld. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor onder meer de verhuurder wiens huurder failliet gaat. Verhuurders namen steeds vaker bepalingen op, waarmee men grote boedelvorderingen wil creëren bij faillissement van de huurder. De Hoge Raad roept daar nu rigoureus een halt aan toe. Lees verder

Vertrouwen en oprechtheid

Donderdag 17 april jl. had ik de eer te spreken op een bijeenkomst georganiseerd door Team “Boven Jan” in de Watertoren in Bussum, hosted by Meeuwsen Ten Hoopen Accountants & (Belasting)adviseurs. Een bijeenkomst voor ondernemers in zwaar weer, in deze tijd een niet zeldzame groep ondernemers. Daarbij had ik de (enigszins ondankbare) taak om uit te leggen wat een curator doet, en wat een faillissement inhoudt. Zakenvrouw van het jaar 2012 Jacqueline Zuidweg kwam uitleggen hoe zij haar droom van redder van de MKB-er in nood werkelijkheid heeft laten worden. Lees verder

Europese insolventieverordening en COMI

Het Europese recht dringt steeds meer door in onze wetgeving. De Europese Insolventieverordening is alweer aan een revisie toe, die ongetwijfeld tot verdere uniformering zal leiden. Dat is uiteraard een goede zaak, want ondernemingsactiviteiten stoppen niet aan de landsgrenzen, en het verkeer van goederen en mensen neemt binnen Europa alleen maar verder toe. Als curator heb je hier dan ook steeds vaker mee te maken. Zo onlangs ook de procedure, waarin verzet werd aangetekend tegen de faillietverklaring van een natuurlijk persoon. Dat dossier bleek COMI-sche aspecten te hebben. Lees verder

Een effectief zekerheidsrecht maakt het verschil

Een van mijn clienten is een pittige horeca-onderneemster. Ze heeft een restaurant en had een tweede geopend, maar wilde dat weer van de hand doen. Gelukkig vond ze een koper, die er wel wat in zag om het restaurant over te nemen. Een horeca makelaar maakte een koopovereenkomst, waarbij het restaurant – de inventaris, de aankleding (huurdersbelang) en de goodwill – werd verkocht. De verhuurder ging ermee akkoord dat de koper de huur van het restaurant overnam. Omdat de koper het geld niet direct had, werd de koopsom in een lening gegoten. De koper nam ook de huur van het restaurant over. De makelaar was zo verstandig in het koopcontract een pandrecht op de inventaris op te nemen, als zekerheid voor de (af)betaling van de lening. Belangrijk: de overeenkomst werd ook geregistreerd bij de Belastingdienst, waardoor het pandrecht ook geldig gevestigd werd. Dat wordt nogal eens vergeten – dan heb je dus geen pandrecht. Lees verder

Wetsvoorstel Personenvennootschappen van de baan

Het kabinet heeft besloten het wetsvoorstel in te trekken. Bij brief van 5 september 2011 heeft de Minister aan de Vaste Kamercommissie van de Eerste Kamer laten weten het wetsvoorstel in te trekken. Als redenen zijn vermeld, dat de Commissie de regeling als te knellend ervaart, en er binnen de doelgroep (het MKB) weinig enthousiast op de regeling is gereageerd. Men zit niet te wachten op de kosten die het doorvoeren van wijzigingen in de bedrijfsstructuur in verband met de wetswijziging mee zouden brengen. Onder meer VNO-NCW en MKB Nederland hebben de Minister laten weten geen behoefte te hebben aan de regeling. Lees verder

Wetsvoorstel maatschappelijke onderneming (MO)

Op 3 juli 2009 is een wetsvoorstel ingediend om aan Boek 2 Burgerlijk Wetboek (Rechtspersonen) een nieuwe rechtspersoon toe te voegen: de vereniging of stichting die een maatschappelijke onderneming in stand houdt (MO). Doel van het wetsvoorstel is om instellingen in de semipublieke sector – zoals scholen, zorginstellingen en woningcorporaties – die zich hebben ontwikkeld tot maatschappelijke ondernemingen een eigen juridische invulling te geven en daarmee garanties te bieden voor de kwaliteit van bestuur en de verantwoording aan belanghebbenden. Lees verder

Retentierecht, een krachtig middel in onzekere tijden

Kredietcrisis, bankencrisis, eurocrisis, recessie. We worden er dagelijks mee geconfronteerd. Alles wat verbonden was met de financiele luchtbel door overmatige kredietverstrekking voor de aankoop van huizen wordt getroffen. Met name in de bouwsector is het kommer en kwel. Het ene na het andere faillissement van bouwondernemingen wordt uitgesproken, ook van gerenommeerde bedrijven. In deze moeilijke omstandigheden is het als bouwonderneming zaak goed gewapend te zijn tegen wanbetaling door je opdrachtgever. Het retentierecht is daarbij een sterk wapen, dat – mits goed ingezet – kan bijdragen aan het voldaan krijgen van je rekeningen, waar anderen het nakijken hebben. Lees verder

Pech hoeft niet altijd weg

Roelf Stutterheim, bij leven Universitair docent van de UvA, had een mooi adagium ontwikkeld om aan te geven, dat de rechtsontwikkeling van de onrechtmatige daad van begin 1900 tot heden zich heeft ontwikkeld van “ieder draagt zijn eigen schade” tot de gedachte, dat indien er iemand schade lijdt, er een ander gezocht moet worden die daarvoor aansprakelijk gehouden kan worden: “Pech moet weg!”. Stutterheim vond dit geen goede tendens, omdat hiermee de eigen verantwoordelijkheid van het slachtoffer (en van de dader) uit beeld raakt. Lees verder