Competentiegrens Kanton verhoogd naar EUR 25.000

De zgn. competentiegrens bij het Kantongerecht is per 1 juli 2011 verhoogd van EUR 5.000,= tot EUR 25.000,=. De competentiegrens bepaalt tot welk bedrag een vordering door de Kantonrechter mag worden beoordeeld. Dat is van belang, omdat partijen bij de Kantonrechter zelf mogen procederen. Of zij kunnen dit laten doen door een gemachtigde die geen advocaat is. Uiteraard is het wel toegestaan zich door een advocaat te laten bijstaan in een procedure bij de Kantonrechter. Dat heeft praktische voordelen, een advocaat hoeft bij voorbeeld geen volmacht te overleggen. Maar belangrijker is uiteraard dat een advocaat als onafhankelijke deskundige professionele rechtsbijstand biedt. Lees verder