Vertrouwen en oprechtheid

Donderdag 17 april jl. had ik de eer te spreken op een bijeenkomst georganiseerd door Team “Boven Jan” in de Watertoren in Bussum, hosted by Meeuwsen Ten Hoopen Accountants & (Belasting)adviseurs. Een bijeenkomst voor ondernemers in zwaar weer, in deze tijd een niet zeldzame groep ondernemers. Daarbij had ik de (enigszins ondankbare) taak om uit te leggen wat een curator doet, en wat een faillissement inhoudt. Zakenvrouw van het jaar 2012 Jacqueline Zuidweg kwam uitleggen hoe zij haar droom van redder van de MKB-er in nood werkelijkheid heeft laten worden. Lees verder

Europese insolventieverordening en COMI

Het Europese recht dringt steeds meer door in onze wetgeving. De Europese Insolventieverordening is alweer aan een revisie toe, die ongetwijfeld tot verdere uniformering zal leiden. Dat is uiteraard een goede zaak, want ondernemingsactiviteiten stoppen niet aan de landsgrenzen, en het verkeer van goederen en mensen neemt binnen Europa alleen maar verder toe. Als curator heb je hier dan ook steeds vaker mee te maken. Zo onlangs ook de procedure, waarin verzet werd aangetekend tegen de faillietverklaring van een natuurlijk persoon. Dat dossier bleek COMI-sche aspecten te hebben. Lees verder

Bestuurdersaansprakelijkheid – Comsys-arrest

De Hoge Raad heeft op 11 september 2009 (RvdW 2009, 995) in een procedure aangespannen door de curator mr. Van den End Comsys Holding veroordeeld tot betaling van het tekort in het faillissement van de dochtervennootschap Comsys Services. Comsys Holding was de houdstervennootschap van een kleine groep vennootschappen. Onder de holding hingen twee dochters: een dochter (Comsys Services) waar alle kosten in vielen, en een dochter waarin de inkomsten vielen. De holding financierde de beide dochters (maar met name Comsys Services). Op zeker moment wilde de Holding deze financiering niet langer voortzetten en Comsys Services ging failliet. De curator vond deze constructie tegenover de crediteuren van Comsys Services onrechtmatig, en wilde een zgn. “doorbraak van aansprakelijkheid”. Lees verder