Toedoen doet er niet meer toe

De Hoge Raad is om. In het verleden heeft de Hoge Raad rond het thema boedelschuld in een aantal arresten het zogeheten “toedoen” criterium ontwikkeld. In een procedure van een verhuurder tegen mr. Tideman q.q. gaat de Hoge Raad in zijn arrest d.d. 19 april 2013 (LJN BY6108) om, en verlaat het eerder ontwikkelde criterium expliciet. De vraag, of een vordering is toe te rekenen aan een (rechts)handeling (het “toedoen”) van de curator is niet langer bepalend voor de kwalificatie van die vordering als boedelschuld. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor onder meer de verhuurder wiens huurder failliet gaat. Verhuurders namen steeds vaker bepalingen op, waarmee men grote boedelvorderingen wil creëren bij faillissement van de huurder. De Hoge Raad roept daar nu rigoureus een halt aan toe. Lees verder

Advertentie

Vertrouwen en oprechtheid

Donderdag 17 april jl. had ik de eer te spreken op een bijeenkomst georganiseerd door Team “Boven Jan” in de Watertoren in Bussum, hosted by Meeuwsen Ten Hoopen Accountants & (Belasting)adviseurs. Een bijeenkomst voor ondernemers in zwaar weer, in deze tijd een niet zeldzame groep ondernemers. Daarbij had ik de (enigszins ondankbare) taak om uit te leggen wat een curator doet, en wat een faillissement inhoudt. Zakenvrouw van het jaar 2012 Jacqueline Zuidweg kwam uitleggen hoe zij haar droom van redder van de MKB-er in nood werkelijkheid heeft laten worden. Lees verder

Europese insolventieverordening en COMI

Het Europese recht dringt steeds meer door in onze wetgeving. De Europese Insolventieverordening is alweer aan een revisie toe, die ongetwijfeld tot verdere uniformering zal leiden. Dat is uiteraard een goede zaak, want ondernemingsactiviteiten stoppen niet aan de landsgrenzen, en het verkeer van goederen en mensen neemt binnen Europa alleen maar verder toe. Als curator heb je hier dan ook steeds vaker mee te maken. Zo onlangs ook de procedure, waarin verzet werd aangetekend tegen de faillietverklaring van een natuurlijk persoon. Dat dossier bleek COMI-sche aspecten te hebben. Lees verder