Competentiegrens Kanton verhoogd naar EUR 25.000

De zgn. competentiegrens bij het Kantongerecht is per 1 juli 2011 verhoogd van EUR 5.000,= tot EUR 25.000,=. De competentiegrens bepaalt tot welk bedrag een vordering door de Kantonrechter mag worden beoordeeld. Dat is van belang, omdat partijen bij de Kantonrechter zelf mogen procederen. Of zij kunnen dit laten doen door een gemachtigde die geen advocaat is. Uiteraard is het wel toegestaan zich door een advocaat te laten bijstaan in een procedure bij de Kantonrechter. Dat heeft praktische voordelen, een advocaat hoeft bij voorbeeld geen volmacht te overleggen. Maar belangrijker is uiteraard dat een advocaat als onafhankelijke deskundige professionele rechtsbijstand biedt.

Gelet op de complexiteit van het burgerlijke procesrecht blijft het raadzaam altijd gebruik te maken van een gemachtigde die ervaring heeft met procederen en die regelmatig wordt bijgeschoold in de voetangels en klemmen van het procesrecht. Het probleem schuilt er meestal in, dat de client niet kan beoordelen of de eigen gemachtigde goed werk levert of niet. Met name dat wat de gemachtigde VERGEET te stellen kan fataal zijn voor de zaak. En dat is nu juist wat de client niet ziet. Zelf procederen is bovendien niet aan te raden, omdat je als betrokkene bij het geschil vaak de afstand tot de zaak mist om het geschil goed te verdedigen. Of zoals de Engelsen zeggen: “he who defends his own case has a fool for a client”.

In een toenemend aantal gevallen wordt geprocedeerd door rechtsbijstandsverzekeraars namens hun verzekerden. De verruiming van de competentiegrens betekent, dat de gemachtigde van de rechtsbijstandverzekeraar meer procedures zelf kan voeren. In dit kader is het van belang te weten, dat de regels inzake de vrije advocaatkeuze door Brussel worden aangescherpt.

Rechtsbijstandsverzekeraars hebben op zichzelf gekwalificeerde juristen in dienst. Het voordeel van een rechtsbijstandsverzekering is uiteraard dat de kostprijs relatief laag en vooraf helder is. Toch blijft het raadzaam als verzekerde kritisch te blijven kijken naar de dienstverlening. Waar de verzekeraar in Duitsland helemaal niet zelf mag procederen vanwege een inherent tegenstrijdig belang (het belang van de verzekerde versus de eigen portemonnee van de verzekeraar), in Nederland is dit wel toegestaan. Een bekend probleem is, dat juristen van rechtsbijstandsverzekeraars zoveel zaken moeten behandelen, dat er in feite te weinig tijd is voor een goede belangenbehartiging. Het komt voor, dat een jurist 40 nieuwe zaken per week krijgt. Een simpele rekensom leert, dat er dan geen tijd is om met ieder van die clienten een intakegesprek van een uur te doen. Wanneer u toch liever uw eigen advocaat wilt, dan heeft u vrije advocaatkeuze en ook het recht op een second opinion.

De advocaten van Vorstman Advocaten hebben ervaring met procederen en hebben altijd actuele kennis van het procesrecht. [MdV, juli 2011]

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s